Log in voor jouw SchoolQuest


Wachtwoord vergeten?

Online hulpverlening

Anoniem contact met de hulpverleners van jouw school.

Weten wat er speelt.

Elke leerling kan soms wel wat hulp gebruiken. Voor velen is het echter moeilijk om de stap te zetten en om hulp te vragen. Bijvoorbeeld uit schaamte of omdat hij denkt dat niemand hem begrijpt. 

SchoolQuest biedt uitkomst met de module Online Hulpverlening. Zowel preventief, in de vorm van informatie, adviezen en links over meer dan 60 onderwerpen, als actief, middels anoniem contact met de eigen professionele hulpverlener van de school.

Ook voor docenten blijkt de drempel voor het aankaarten van vervelende situaties op de werkvloer hoog. Dankzij de module Online Hulpverlening kunnen ook docenten nu anoniem contact zoeken met de hulpverlener of vertrouwenspersoon binnen de school. 

SchoolQuest

Hoe werkt het?

Met Online Hulpverlening kan de leerling eenvoudig, snel en anoniem in contact komen met de professionele hulpverlener of vertrouwenspersoon die aan de school verbonden is. De conversatie vindt plaats op een beveiligde omgeving en berichten worden versleuteld verstuurd. 

Zowel de leerling als de hulpverlener kunnen meerdere conversaties tegelijk beheren in het berichtencentrum. Conversaties kunnen worden gesloten en verwijderd wanneer de leerling en de hulpverlener samen tot een oplossing zijn gekomen. In geval van extreme escalatie kan de hulpverlener de leerling identificeren.

Waarom op jouw school?

  • Onderzoek wijst uit dat anonieme online hulp zeer effectief is.
  • Preventieve informatie, adviezen en links over meer dan 60 onderwerpen.
  • Anoniem en dus drempelverlagend contact met de hulpverlener van school.
  • Mogelijkheid om anoniem ervaringen en adviezen te delen.
  • Draagt bij aan een effectief beleid rondom leerlingzorg.
  • Gebruikersdata biedt inzicht in zorgbehoefte van de leerlingen.
  • Content van regionale en landelijke zorginstellingen en stichtingen.
  • Ook te gebruiken door docenten en hun vertrouwenspersonen.
Anonieme online hulp is zeer effectief en bereikt jongeren met depressieklachten. Anonieme online hulp verdient een structurele plek in de gezondheidszorg.

dr. A.P. (Rianne) van der Zanden

Research associate / Projectleader at Trimbos-instituut

Dit initiatief wordt gesteund door: