Log in voor jouw SchoolQuest


Wachtwoord vergeten?

Buiten School

Ook buiten school weten hoe het met je leerling gaat

Buiten School, inzicht voor iedereen

De Buiten School module is speciaal ontwikkeld om thuisblijvers en leerlingen die tijdelijk buiten school zijn geplaatst (time-out voorziening) optimaal te begeleiden en ondersteunen.

Het platform stroomlijnt en centraliseert de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen zoals leerling, docent, (time-out) mentor, hulpverlener, gezinscoach, leerplichtambtenaar, ouders/begeleiders etc,.

SchoolQuest

Een duwtje in de juiste richting

In Nederland zitten op elk moment zo'n 15.000 jongeren thuis in plaats van in de schoolbanken. Ook deze jongeren moeten onderwezen worden en de school is hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast hebben thuiszitters vaak te maken met een lastige situatie en hebben zij extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld van een gezinscoach of zorginstantie.

Inzicht biedt overzicht

De Buiten School module biedt alle bij de leerling betrokken personen en instanties de mogelijkheid te communiceren met de leerling en met elkaar. Alle functionaliteiten van de Online Mentor en Vakdocent staan hierbij tot hun dienst. Daarnaast is het systeem uitgerust met voortgangsrapportage en archiveringsfunctie.

De voordelen van SchoolQuest Buiten School:

  • Laat alle rondom de leerling betrokken personen communiceren
  • Eenvoudig, overzichtelijk en veilig in gebruik
  • Biedt de unieke gereedschappen voor optimale begeleiding
  • Laat scholen, zorginstellingen en overheidsinstanties samenwerken met één doel; de leerling