Log in voor jouw SchoolQuest


Wachtwoord vergeten?
Digitale hulpmiddelen voor het moderne onderwijs
Anoniem contact met de hulpverleners van jouw school.
De kracht van kennis is de mogelijkheid om het te delen.
Informatie delen en communiceren met de hele klas of een enkele leerling.
Kennis delen met een leerling of de hele klas
Ook buiten school weten hoe het met je leerling gaat
Bekijk al het nieuws

Over SchoolQuest

Voor elk kind en iedere jongere is onderwijs, waarbij zijn of haar mogelijkheden en talenten optimaal tot ontwikkeling komen, belangrijk. SchoolQuest is een platform met online oplossingen die aansluiten op de belevingswereld van leerlingen in het basis- voortgezet- en beroepsonderwijs.

De SchoolQuest modules komen voort uit vraagstukken en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van onderwijs- en zorgprofessionals. Ons doel is daarbij altijd de communicatie tussen docent, mentor of hulpverlener en de leerling te verbeteren, waarbij de uiteindelijke winst ten goede komt aan de individuele ontwikkeling van de leerling.

Met SchoolQuest haalt u innovatieve onderwijsattributen in huis die uw school en de scholen binnen uw samenwerkingsverband helpen om aan de Wet Passend Onderwijs en de bijbehorende zorgplicht te voldoen.

Toolbar

Een eigen gebruikersomgeving met snel toegang tot het eigen profiel en alle handige functionaliteiten en tools van SchoolQuest, zoals:

 • Gemakkelijk navigeren tussen verschillende modules
 • Online rekenmachine, agenda, woordenboek en notitieblok
 • Berichtencentrum met berichten van de docent of hulpverlener
 • Snel toegang tot andere ELO zoals Magister

Communicatie

SchoolQuest is voorzien van slimme online communicatie-oplossingen tussen leerling en docent of hulpverlener. Hierdoor kan op overzichtelijke wijze conversatie en informatie- of bestandsdeling plaatsvinden. 

Readspeaker

Readspeaker is spraaksoftware waarmee de teksten op SchoolQuest worden voorgelezen. Met name voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking is Readspeaker een handig hulpmiddel. Maar ook voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen is dit een aangename aanvulling.

 

Readspeaker

SuperUser

Met behulp van de SuperUser module kan de systeembeheerder van de school op overzichtelijke en gebruiksvriendelijke wijze alle typen gebruikers binnen de school zoals docenten, mentoren, hulpverleners en leerlingen uploaden en beheren.

IEDER MENS WIL DAT HET GOED MET HEM GAAT. EN VANUIT DIE GEDACHTE IS ER VEEL MOGELIJK. DOOR SAMEN TE WERKEN MET DE JONGERE EN DOOR KORTE LIJNEN TE HOUDEN MET OUDERS, DOCENTEN, MENTOREN EN HULPVERLENING, KUN JE ER VOOR ZORGEN DAT DE LEERLING ZICH GOED VOELT BINNEN DE SCHOOL WAARDOOR HIJ OF ZIJ ZICH VERDER KAN ONTWIKKELEN. 

Saskia Frickel

Verzuimcoach, regio Arnhem

Wat kost SchoolQuest?

SchoolQuest is te verkrijgen vanaf 1 euro per leerling per jaar!

SchoolQuest bestaat uit verschillende modules en is al beschikbaar vanaf 1 euro per leerling per jaar. 

Aantal leerlingen Eenmalige
start-up kosten
500 of minder € 699,-
501 tot 1000 € 999,-
1001 tot 1500 € 1399,-
Meer dan 1500 € 1999,-

De 7 voordelen van SchoolQuest

 1. Combineert leren en zorg in één effectief platform 
 2. Verbetert de communicatie tussen leerling en docent, mentor of hulpverlener
 3. Sluit aan op de belevingswereld van jongeren
 4. Stelt de individuele onderwijsbehoefte van de leerling centraal
 5. Biedt gereedschappen voor optimale begeleiding en passend onderwijs
 6. Initiëert kennisdeling tussen onderwijzend personeel en scholen door heel NL
 7. Ontwikkelt in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs- en zorginstanties

SchoolQuest maakt onderwijs wijzer!

Onze partners en samenwerkingen

SchoolQuest ontwikkelt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs- en zorginstanties. Wij zijn altijd op zoek naar partners die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leren en zorg of aan de individuele ontwikkeling en begeleiding van jongeren.